Unternehmen Deutsch Grundkurs

Unternehmen Deutsch Grundkurs

Auteur:
Becker e.a.

  • Nederlands
  • 192 pagina’s

  • Intertaal

  • Samenvatting

    Het Lehrbuch van Unternehmen Deutsch Grundkurs bevat tien hoofdstukken van veertien pagina’s. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in vijf delen van elk twee pagina’s, die verschillende facetten van het thema van het hoofdstuk belichten. Thema’s die aan bod komen zijn: contacten leggen en onderhouden, afspraken maken, tijdsplanning, route-beschrijving, productvergelijking, bestellingen, storingen, reclamaties, instructies bij het werk, arbeidsorganisatie, zakenreizen. De vaardigheden luisteren, spreken, schrijven en lezen worden geoefend aan de hand van communicatieve taken. De nadruk ligt op luister- en spreekvaardigheid. Deze vaardigheden worden geoefend door middel van voorbeelddialogen en praktijkopdrachten. De voor elke dialoog belangrijke woordenschat staat bij elkaar in een oranje schema. Grammaticale onderwerpen die in een bepaalde context belangrijk zijn worden uitgelegd in blauwe kaders. Na de vijf delen volgen twee ‘Journal’-pagina’s met aanvullende leesteksten en diagrammen, evenals tekst-begripsoefeningen. Hiermee kunnen de cursisten de leerstof op speelse wijze herhalen en verdiepen. Op de ‘Grammatik’-pagina aan het eind van het hoofdstuk wordt de behandelde grammatica overzichtelijk samengevat. Achter in het boek staan een bijlage met gegevens voor rollenspellen en een eentalige alfabetische woordenlijst.