Trouw

Auteur:
Dee Henderson

  • Nederlands
  • 332 pagina’s

  • Barnabas

  • 1

  • mei 2006

  • Samenvatting

    Voor CIA-officier Darcy St. James was de terroristischeaanslag op het Pentagon een persoonlijke klap. Vriendenvan haar kwamen om. Ze jaagt op een man die wist water op 11 september 2001 zou gebeuren en die van diewetenschap profiteerde.SEAL Sam ‘Cougar’ Houston is een drukbezet man. Op basisvan de inlichtingen die Darcy verzamelt, voert zijn teamwereldwijd acties uit. Hij vertrouwt de contacten van Darcyniet. Een van hen wil haar doden.Onder druk van de oorlog ontdekken Darcy en Sam deliefde. Een romance bloeit op. Wellicht is deze maar vankorte duur a?? want de terroristen hebben hun volgende doeluitgekozen, en de naam van Darcy staat hoog op de lijst.Eerder verschenen in de serie ‘Ongewone helden’:a?? Toewijding a?? OnverschrokkenOngewone helden 3