Trauma

Auteur:
P G H Aarts

  • Nederlands
  • 620 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • juni 2007

  • Samenvatting

    De klinische focus richt zich op mensen met traumatische ervaringen die klachten en problemen ondervinden bij de verwerking. Denk hierbij aan oorlogsgetroffenen – zoals veteranen die aan vredesmissies hebben deelgenomen, vluchtelingen en asielzoekers – en mensen die binnen het gezin langdurig mishandeld, verwaarloosd of misbruikt zijn. In de vakliteratuur spreekt men dan van ‘type II-trauma’s’: langdurige stressvolle situaties en opeenvolgende traumatische gebeurtenissen. De eerste druk van dit boek bestond uit een theoretisch deel en een deel dat op de behandelpraktijk gericht was. In deze geheel herziene, tweede druk is ervoor gekozen theorie en behandeling in de hoofdstukken te integreren. Verder zijn onderwerpen toegevoegd of uitgebreid die in de eerste druk onderbelicht waren gebleven, onder andere over het geheugen, de diagnostiek en groeps- en systeembehandelingen. Voor wie?Alhoewel het boek met name bedoeld is voor hulpverleners, is het zeker ook voor anderen toegankelijk en leesbaar. Over de auteursDe auteurs zijn ervaren onderzoekers en therapeuten, van wie een groot aantal ook internationaal heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen in de psychotraumatologie. Nader kennismaken