Tot het bittere einde

Tot het bittere einde

Auteur:
Victor Klemperer

  • Nederlands
  • 565 pagina’s

  • Atlas-Contact

  • juni 2009

  • Samenvatting

    De verschijning van zijn oorlogsdagboeken Tot het bittere einde (1933-1945) maakte de Duitse Jood en romanist Victor Klemperer in 1995 postuum wereldberoemd. Samen met Curriculum vitae en de naoorlogse dagboeken Tussen de wal en het schip vormt zijn werk een minutieuze, authentieke kroniek van een Duits-Joods leven in de turbulente twintigste eeuw. Maar hoe kwam het levenswerk van Victor Klemperer precies tot stand? In deze biografi sche schets biedt Walter Nowojski, een voormalig leerling van Klemperer en de beheerder van diens literaire nalatenschap, een korte inleiding in het leven en werk van zijn leermeester. Hij beschrijft Klemperers bescheiden afkomst als negende kind van een rabbi, zijn studiejaren in Berlijn en Munchen, zijn vrijwilligedienst in het Duitse leger, het begin van zijn wetenschappelijke carriere, en hij schetst het ontluikende schrijverschap; vanaf zijn zeventiende levensjaar hield Klemperer het dagboek bij dat ooit een monument zou worden voor het Duitse Jodendom.