Toevlucht

Toevlucht

Auteur:
William Faulkner

  • Nederlands
  • 269 pagina’s

  • LJ Veen

  • februari 2008

  • Samenvatting

    Mississippi, 1929. Hetalgemene alcoholverbodwordt nog steeds striktnageleefd. Op een verlatenzandweg botst een auto tegeneen omgevallen boom. Deinzittenden, de rijke,verwende studente TempleDrake en haar dronkenvriend Gowan Stevens,zoeken hun toevlucht op eenafgelegen boerderij. Te laatbeseffen ze dat ze tussen eenbende illegale drankstokerszijn beland, met de onsmakelijkePopeye als offi cieuze leider. Wanneer Gowan in paniekwegvlucht, valt Temple ten prooi aan de boze plannen vanPopeye. Haar val in zijn smerige wereld is vlug en volledig.Toevlucht is het omineuze verhaal van de overwinning van hetkwaad.Toevlucht verscheen in 1931. In de inleiding op de tweede drukgaf Faulkner ongegeneerd toe om fi nanciele redenen eensensatieroman te hebben geschreven. Het boek werd inderdaadzijn enige bestseller, en pas decennia later drong het tot decritici door dat Faulkner hen wellicht had misleid. Inmiddelswordt de roman algemeen beschouwd als een van zijn beste.Andre Malraux merkte ooit op dat Toevlucht ‘de vermenging vande Griekse tragedie met de detectiveroman’ mogelijk hadgemaakt.