Toegepaste energieleer

Toegepaste energieleer

Auteur:
Hans Taal

  • Nederlands
  • 574 pagina’s

  • Academic Service

  • september 2005

  • Samenvatting

    Toegepaste Energieleer – wartme en stromingsleer behandelt de natuurkundige basis die nodig is om processen waarin energieomzetting en -transport plaatsvindt te analyseren. In dit boek worden zowel de warmteleer, de stromingsleer als het warmtetransport behandeld. Er is dus slechts een studieboek nodig die deze onderwerpen – in samenhang – behandelen. In de hoofdstukken over warmteleer komen de ideale gaswetten, omkeerbare en onomkeerbare toestandsveranderingen, kringprocessen en open systemen aan bod.De hoofdstukken van de stromingsleer behandelen stroming (van gas en vloeistof) in buizen en om lichamen in zowel stationaire als instationaire systemen. In de hoofdstukken over warmtetransport worden zowel stationaire als instationaire warmtetransportproblemen behandeld waarbij nader ingegaan wordt op de bepaling van warmteoverdrachtscoefficienten en het oplossen van stralingsnetwerken.