Toegepaste Energieleer

Toegepaste Energieleer

Auteur:
A.C. Taal

  • Nederlands
  • 574 pagina’s

  • Academic Service

  • maart 2012

  • Samenvatting

    Toegepaste EnergieleerWarmte- en stromingsleerDeze herziene, tweede druk behandelt zowel de warmteleer, de stromingsleer alshet warmtetransport. Hierdoor is het mogelijk de onderlinge samenhang aan tegeven. In de eerste drie hoofdstukken komt de basiskennis aan de orde.Daarna worden warmteleer, stromingsleer en warmteoverdracht behandeld, steedsvolgens dezelfde conceptuele leerlijn en systematische aanpak, waardoor dezecomplexe stof een samenhangend geheel vormt.Het boek bevat talloze uitgewerkte voorbeelden, om natuurkundige concepten envergelijkingen toe te lichten aan de hand van concrete installaties of onderdelen uit de werktuigbouwkunde. Bij veel voorbeelden wordt gebruik gemaakt van simulatiesoftware (beschikbaar via de website) om gevoeligheidsanalyses uitte voeren. Bij warmtetransportproblemen worden numerieke oplosmethodenbehandeld.Toegepaste Energieleer, warmte- en stromingsleer is afgestemd op de inhoud vanToegepaste energietechniek deel 1, dat een inleiding biedt op energetische systemen, en Toegepaste energietechniek deel 2, dat in het teken staat van duurzame energie.Over de auteurIr. A.C. Taal is docent aan De Haagse Hogeschool.Online materiaal beschikbaar