Therapeutische modellen in de sociaal pedagogische hulpverlening

Auteur:
Fee van Delft

  • Nederlands
  • 207 pagina’s

  • Nelissen

  • augustus 2003

  • Samenvatting

    In dit boek komen de volgende therapeutische stromingen aan de orde: psycho-analyse, gedragstherapie, humanistische benadering, rationeel emotieve therapie, transactionele analyse en systeemtheoretische benadering. In de beschrijving van de verschillende modellen wordt niet alleen een koppeling genaakt met de persoon van de hulpverlener, maar vooral met de werkrelatie die de hulpverlener met de bewoners heeft. De theorie van de therapeutische modellen wordt in het boek dan ook toegespitst op de praktijksituatie van de spw-er. Het boek bevat werkopdrachten en oefeningen die bij de behandeling van de stof tijdens de lessen gebruikt kunnen worden. Het boek is geschreven voor werkers in de sociaal pedagogische hulpverlening. Bij de vijfde druk hebben de auteurs gebruikgemaakt van eigen ervaringen met het werken met dit boek en opmerkingen van mededocenten en studenten. Tevens is er geput uit actuele publicaties. De wijzigingen betreffen verbeteringen in het Nederlands en de opbouw van paragrafen, toevoegingen in de uitleg van de literatuur en verduidelijking of uitbreiding van praktijkvoorbeelden.