Thema’s en projecten

Auteur:
F. Janssen-Vos

  • Nederlands
  • Gorcum b.v.

  • oktober 1992

  • Samenvatting

    Activiteiten in de onderbouw gaan altijd ergens over, ze zijn aan inhouden of onderwerpen verbonden. Inhouden zijn belangrijk omdat ze betekenis geven aan de activiteiten, ze leveren ‘stof’ om over te spelen, te praten, te denken, te schrijven, te redeneren. Thema’s maken het mogelijk om samenhang aan te brengen tussen losse inhouden of onderwerpen en tussen de activiteiten. Ze bieden daarmee een gemeenschappelijk referentiekader voor kinderen en leerkrachten, zodat het gemakkelijker is te communiceren en samen te werken. Bovendien maken thema’s het mogelijk om over langere periode een samenhangend geheel van activiteiten en daaraan verbonden leer- en ontwikkelingsprocessen te plannen en te besturen. Wie op deze wijze thema’s een plaats geeft in het onderwijsaanbod, zal zorgvuldig omgaan met de themakeuze. Het mag bijvoorbeeld niet om een handig ‘bindmiddeltje’ gaan, maar om echte inhouden, die voor kinderen zinvol zijn en betekenis hebben of kunnen krijgen. Dit boek gaat in op de keuze van thema’s en van het activiteitenaanbod. De aandacht gaat met name uit naar thema’s uit leefsituaties van kinderen, naar thema’s uit de omgeving en naar thema’s uit de actualiteit.5e druk