Tekstanalyse

Tekstanalyse

Auteur:
H. Pander Maat

  • Nederlands
  • 331 pagina’s

  • Coutinho

  • september 2002

  • Samenvatting

    Wat maakt teksten samenhangend? Die vraag valt alleen te beantwoorden wanneer we ons tegelijk afvragen: wat maakt sommige teksten onsamenhangend? Deze twee kwesties staan in dit boek centraal. De hoofdgedachte is dat in een samenhangende tekst de zinnen een antwoord zijn op vragen die eerdere zinnen in dezelfde tekst hebben opgeroepen. Een tekst is dus eigenlijk een dialoog met een denkbeeldige lezer. Er zijn allerlei soorten vragen over eerdere zinnen denkbaar en de zinnen in een tekst kunnen dus allerlei soorten relaties met elkaar onderhouden. De tweede zin kan een argument of een toelichting geven bij de eerste, maar hij kan bijvoorbeeld ook een verkeerde conclusie daaruit tegenspreken. Behalve deze relaties tussen zinnen komen in dit boek ook het doel van de tekst aan de orde en de manier waarop die de opbouw van de tekst bepaalt.