Tekst & Commentaar: Strafvordering

Tekst & Commentaar: Strafvordering

Redactie:
C. Cleiren

  • Nederlands
  • Kluwer

  • oktober 2011

  • Samenvatting

    Tekst & Commentaar Strafvordering biedt allereerst een artikelsgewijze orientatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering; daarnaast fungeert het boek als een gids voor het niet-gecodificeerde strafprocesrecht (nationale rechtspraak).Voorts bevat dit deel uit de zeer succesvolle serie Tekst & Commentaar veelal becommentarieerd een selectie van voor de praktijk belangrijke bepalingen uit andere wetten, verdragen en regelingen. Deze bijlagen zijn ingedeeld in een aantal thema’s: Institutioneel kader, Mensenrechten, Dwangmiddelen en Verdediging.Deze 9e druk is bijgewerkt naar de stand van de wetgeving per 1 juli 2011. O.m. de verruimde voordeelontneming in deze editie en een vooruitblik op de consequenties van de belangrijkste aanhangige wetsvoorstellen. Voor het internationale strafprocesrecht is T&C Internationaal strafrecht verschenen.