TBS

Auteur:
E.J. Hofstee

  • Nederlands
  • 252 pagina’s

  • Kluwer

  • juni 2003

  • Samenvatting

    De TBS is een strafrechtelijke maatregel die regelmatig de publiciteit haalt en waarover heel wat te zeggen valt. Deze studiepocket geeft inzicht in alle aspecten van de TBS. Inleidend wordt kort de ontstaansgeschiedenis van deze maatregel beschreven. In een strafrechtstheoretisch kader worden het onderscheid tussen straf en maatregel alsook begrippen als schuld en toerekeningsvatbaarheid uitgediept. Daarna volgt een beschrijving van de praktijk, met bijzondere aandacht voor het verloop in de toepassing van de TBS, de passantenproblematiek, de TBS-inrichtingen en het a-select plaatsingsbeleid. Verder zijn psychiatrisch-diagnostisch gekleurde facetten in beeld gebracht. Huidige inzichten in recidiveprognoses en reeds ontwikkelde risicotaxatie-instrumenten ontbreken evenmin. Ook worden belicht onderzoeksresultaten naar de intramurale behandelduur en uitstroom van TBS-gestelden, de noodzakelijke TBS-capaciteit en de circuitvorming tussen het TBS-veld en ketenpartners zoals de GGZ. De hoofdmoot wordt gevormd door een uiteenzetting van de huidige TBS-regeling en de rechtspositie van TBS-gestelden, uiteraard met aanhaling van relevante jurisprudentie van het EHRM, de Hoge Raad en de Beroepscommissie-TBS. Een belangrijk naslagwerk voor studie en praktijk.