Taaltopics rapporteren

Taaltopics rapporteren

Auteur:
Cees Braas

  • Nederlands
  • 214 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • november 2012

  • Samenvatting

    Een van de belangrijkste competenties van studenten in het hoger onderwijs is schriftelijk rapporteren. Al tijdens de studie en de stage schrijven veel studenten heel wat onderzoeksverslagen en rapporten.’Rapporteren’ geeft aanwijzingen voor lange rapporten waarin alles duidelijk moet worden onderbouwd, zoals de afstudeerscriptie. Daarnaast besteden we nadrukkelijk aandacht aan korte rapportages, waarvoor het bedrijfsleven nu eenmaal een duidelijke voorkeur heeft.In dit boek vindt u aanwijzingen voor:- Een duidelijke opdrachtomschrijving (briefingproces)- Het formuleren van de hoofdvraag;- Een goed plan van aanpak- Het tijdig ontwerpen van een hoofdstukindeling;- Vaste rapportonderdelen(inleiding, samenvatting, bronnenlijst);- Het citeren en verantwoorden van geraadpleegde bronnen;- De vormgeving van rapporten.Bouw vertrouwen op in je rapportagetechniek. Met de aanpak uit Rapporten durf je het schrijven van een stevig rapport zonder meer aan. Nu staat niets u meer in de weg om-binnen de deadline-glasheldere en toegankelijke rapporten te schrijven!Website:- Voorbeeldindelingen- Voorbeelden van inleidingen en samenvattingen- Voorbeelden van bronnenlijsten- Extra oefenmateriaal + uitwerkingen