Taal van de stilte

Auteur:
Erich Kaniok

  • Nederlands
  • 140 pagina’s

  • Asoka

  • februari 2006

  • Samenvatting

    Dit boek bevat een verzameling korte spirituele verhalen en parabels afkomstig uit verschillende culturen en geloofstradities; van christelijke parabels en soefiverhalen, tot boeddhistische en joodsmystieke vertellingen. Deze verhalen vol wijsheid zijn inspirerend en niet moralistisch.