Strijdbaar En Omstreden

Strijdbaar En Omstreden


Auteur:G.J. van Klinken

  • Nederlands
  • 408 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • oktober 2006
  • Samenvatting

    Voor de een is Gezina van der Molen een heldin van het verzet tegen nazisme en rassenhaat. Voor de ander geldt zij als een bigotte protestant, die joodse kinderen weliswaar het leven redde, maar ook hun identiteit ontnam door ze onder te brengen in christelijke pleeggezinnen.Gezina van der Molen (1892-1978) is nog altijd bekend door haar rol in het verzet in de Tweede Wereldoorlog en door haar naoorlogse werkzaamheden: als – omstreden – voorzitter van de Rijkscommissie Oorlogspleegkinderen (OPK) en als hoogleraar volkenrecht. Ze zette zich in voor de christelijke vrouwenbeweging, de Volkenbond en ontwikkelingssamenwerking.Van der Molen was een eigenzinnige vrouw. Moedig en zelfs roekeloos tijdens de oorlog, ambitieus en volhardend in de jaren erna. In de ARP en de gereformeerde kerk ging ze volstrekt haar eigen weg. Ze trouwde niet, maar woonde samen met een rooms-katholieke vriendin. Van der Molen was de eerste vrouw die promoveerde aan de Vrije Universiteit. Ze stelde zich doelen die in haar milieu werden beschouwd als het absolute domein van de man.