Strategisch Opleiden En Leren In Organisaties

Auteur:
G.J. Bergenhenegouwen

  • Nederlands
  • 452 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • augustus 2002

  • Samenvatting

    Opleiden vormt in toenemende mate een essentieel onderdeel van het HRM-beleid van de organisatie en krijgt steeds meer een strategische betekenis bij de realisatie van het ondernemersbeleid. Op grond hiervan kan het opleiden van mensen niet beperkt blijven tot enkele vrijblijvende bijscholingstrainingen. Opleidingen moeten door een strategisch opleidingsbeleid afgestemd worden op de ondernemingsstrategie. In Strategisch opleiden en leren in organisaties wordt aan de hand van een model aangegeven op welke wijze opleidingen strategisch kunnen worden ingebed in de ondernemersstrategie. Over de auteursDr. G.J. Bergenhenegouwen is universitair hoofddocent bij de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam op het terrein van Opleidingswetenschappen. Hij is betrokken bij diverse scholings- en evaluatieprojecten in beroepsonderwijs, bedrijfsopleidingen en organisaties. Drs. E.A.M. Mooijman is als partner van KPMG Consulting mede verantwoordelijk voor de People Solutions Adviesgroep die zich in het bijzonder richt op de financiele markt. Hij begeleidt reorganisaties, fusies of andersoortige veranderingen. Dr. H.H. Tillema is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden op het gebied Opleiding en ontwikkeling. Zijn specialisme ligt op het vlak van competentieontwikkeling van mensen in organisaties. Als consultant is hij betrokken bij diverse projecten rond assessment en ontwikkeling in verschillende soorten organisaties.