Strategisch management van communicatie

Auteur:
B. Van Ruler

  • Nederlands
  • 92 pagina’s

  • Kluwer

  • november 1998

  • Samenvatting

    Communicatiemanagement is nodig, zodra er problemen zijn in de interne en externe communicatie van een organisatie. Om de juiste keuzes te maken om de communicatieproblemen in kaart te brengen en op te lossen, wordt in dit boek een nieuw model gepresenteerd: het Communicatiekruispunt. Hieruit wordt duidelijk dat er 4 basisstrategieen zijn voor communicatiemanagement: informering, overreding, formering en dialogisering. Wat deze inhouden en in welke realatie ze tot elkaar staan wordt uitgebreid uitgelegd.