Strategie en organisatie van publieke organisaties

Strategie en organisatie van publieke organisaties

Auteur:
S. Desmidt

  • Nederlands
  • 312 pagina’s

  • Lannoo Campus

  • maart 2005

  • Samenvatting

    Het boek biedt aan managers van publieke organisaties de bouwstenen die zij nodig hebben om een slagvaardig strategisch en organisatorisch beleid uit te bouwen. Het ondersteunt daarmee de ingrijpende veranderingsprocessen die zich momenteel aan het voltrekken zijn binnen publieke organisaties en dit op alle bestuursniveaus.Het begrip publieke organisatie moet daarbij in zeer ruime zin worden begrepen: de echte overheid, maar evenzeer al die organisaties die vooral bedoeld zijn om maatschappelijke waarde tot stand te brengen en die niet in de eerste plaats op hun financiele winstgevendheid worden afgerekend.Om een praktisch bruikbare, maar theoretisch verantwoorde benadering van strategie en organisatie uit te werken, vertrekt het boek expliciet van de eigenheid van publieke organisaties. Begrippen, theorieen, modellen die worden voorgesteld, worden niet in de eerste plaats afgeleid uit theorieen en modellen die voor ondernemingen werden ontworpen, maar worden afgeleid uit en gekaderd in de typische kenmerken die voor publieke organisaties gelden.Het boek biedt niet alleen een aantal theoretische uitgangspunten, maar bevat ook een aantal werkbladen en checklists waarmee de managers van publieke organisaties concreet aan de slag kunnen bij het vormgeven van het strategisch en organisatorisch beleid.Het boek is geschreven voor managers van publieke organisaties, voor studenten die zich erop voorbereiden en voor wie publieke organisaties wil adviseren over hun strategisch en organisatorisch beleid.