Stotteren

Stotteren

Auteur:
M. Bezemer

  • Nederlands
  • 356 pagina’s

  • Coutinho

  • februari 2010

  • Samenvatting

    Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is. In dit boek worden stotteren en de therapie ervan beschreven met aandacht voor de verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia onder andere aan de hand van modellen van Starkweather en Stournaras. De theorie wordt stap voor stap vertaald naar de praktijk van de logopedist-stottertherapeut. De auteurs illustreren de vele therapiesuggesties met clientinformatie, anamneselijsten en voorbeelden uit de praktijk.’Stotteren: van theorie naar therapie’ is voor de therapeut in opleiding een eerste kennismaking met de verschillende theoretische inzichten en de therapeutische interventies bij stotteren. Voor ervaren collega’s biedt het boek verdieping en ondersteuning bij het opstellen van clientgerichte behandelplannen. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen (en verbeteren) van diverse competenties van de stottertherapeut die nodig zijn voor een optimaal verlopend therapieproces.