Stoppen en helpen

Stoppen en helpen

Auteur:
Ingrid Ten Berge

  • Nederlands
  • 174 pagina’s

  • SWP

  • september 2012

  • Samenvatting

    De publicatie Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord op kindermishandeling geeft een overzicht van recente kennis over diagnostiek en hulpaanbod en aandachtspunten voor het realiseren van een samenhangend hulpaanbod. De publicatie is bestemd voor professionals in onder meer de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugd-ggz die te maken krijgen met gezinnen waar kindermishandeling is geconstateerd. Het helpt ze kindermishandeling te herkennen, in te schatten welke risico’s een kind loopt, te achterhalen waarom ouders hun kind mishandelen en wat dat vervolgens voor de in te zetten hulp betekent. Want hulp die is afgestemd op de problematiek en krachten van het gezin, zal het meeste effect sorteren. Stoppen en helpen geeft ook informatie over effectieve hulpvormen en handvatten voor het maken van een veiligheids- en hulpverleningsplan. Daarnaast doen de auteurs aanbevelingen over hoe er in samenwerking met andere instellingen een samenhangend zorgaanbod te realiseren is voor gezinnen waar kindermishandeling aan de orde is. Een aparte checklist zet belangrijke onderwerpen daarvoor op een rij. De publicatie Stoppen en helpen is tot stand gekomen met financiering van de Bernard van Leer Foundation.