Stoornis

Stoornis

Auteur:
Jonathan Kellerman

  • Nederlands
  • 365 pagina’s

  • Sijthoff

  • juni 2008

  • Samenvatting

    Psycholoog Alex Delaware hoort een merkwaardigverhaal aan van de jonge Tanya Bigelow. Haartante heeft op haar sterfbed een moord bekend.Dat denkt Tanya tenminste te hebben gehoord inhaar laatste, cryptische woorden. Alex stemtenigszins sceptisch toe om, samen met rechercheurMilo Sturgis, de zaak te onderzoeken.De aanwijzingen zijn vaag, tot zich opeens eenechte moord aandient, die – heel angstaanjagend- een tunnel naar het verleden opent.Stoornis is dwingend, macaber en vreeswekkend –en belicht een schaduwwereld die door impulsenwordt beheerst.