Sterrenkinderen

Sterrenkinderen

Auteur:
Kuhlewind

  • Nederlands
  • 160 pagina’s

  • Christofoor

  • november 2003

  • Samenvatting

    STERRENKUNDE JAARBOEK 2004, G.SchillingEen bijzonder boek over het omgaan met en het opvoeden van zogenaamde sterrenkinderen, voor iedereen die als ouder of vanuit de beroepspraktijk (leerkrachten, medici e.d.) met deze kinderen te maken heeft.Zijn kinderen tegenwoordig anders dan twintig jaar geleden? Voor wie nu kinderen opvoedt is dit waarschijnlijk geen vraag die hem of haar erg bezighoudt. Toch is de vraag relevant, omdat een toenemend aantal kinderen niet meer blijkt te passen in de bestaande ideeen over opvoeding. Dat kan, zowel bij ouders, kinderen en opvoeders, tot frustratie leiden.Ieder kind wordt geboren met een zekere wijsheid en met een zuiver gevoel voor de betekenis van de dingen. Het weet wat goed is en wil ook het goede doen. Bij sterrenkinderen (ook wel nieuwetijdskinderen of indigokinderen genoemd) treden deze eigenschappen zeer duidelijk op de voorgrond. Dat vereist dan ook een andere manier van opvoeden, een manier die bij de rijpheid van hun wezen past.In vierentwintig korte hoofdstukken, die steeds worden afgesloten met een korte meditatie of oefening, geeft Georg Kuhlewind aan hoe ouders die deze kinderen willen begrijpen, ook bereid moeten zijn hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Dit vereist tevens een goede waarneming van de ontwikkeling van het kind. Hij laat zien dat je een sterrenkind alleen recht kunt doen door je intuitie en waarnemingsvermogen zo te scherpen dat je steeds beter zicht krijgt op de weg die bij hen past en die ze in hun leven zullen gaan. Fouten zijn daarbij onvermijdelijk, maar kinderen zijn gevoelige wezens en goed in staat achter missers de werkelijke bedoelingen waar te nemen.