Stedenbouwkundige regels voor het bouwen

Stedenbouwkundige regels voor het bouwen

Auteur:
Han Meyer

  • Nederlands
  • 140 pagina’s

  • SUN

  • oktober 2008

  • Samenvatting

    Stedenbouw in Nederland gaat gepaard met planvorming en regelgeving. Dit boek beschrijft de invloed van die vaak impliciete regels op het uiteindelijke stadsbeeld.Elk stedenbouwkundig plan bevat een aantal essentiele regels voor het bouwen die het stadsbeeld in verregaande mate beinvloeden. Soms worden deze regels expliciet geformuleerd, vaker liggen ze impliciet in het plan besloten. Voor stedenbouwkundigen, architecten en opdrachtgevers is het zaak zich altijd goed bewust te zijn van deze regels.In Stedenbouwkundige regels voor het bouwen wordt de relatie tussen stedenbouwkundige planvorming en de regels voor het bouwen door de tijd heen geanalyseerd. Verder besteden de auteurs ruime aandacht aan een aantal actuele ontwikkelingen en aan verschillende benaderingen van de regels voor het bouwen.Eerder verschenen in deze reeks• Deel 1. Het ontwerp van de stadsplattegrond• Deel 2. Het ontwerp van de openbare ruimte