Statistiek voor de psychologie / Deel 2 toetsen voor twee gemiddelden en toetsingstheorie

Statistiek voor de psychologie / Deel 2 toetsen voor twee gemiddelden en toetsingstheorie

Auteur:
Jules L. Ellis

  • Nederlands
  • 292 pagina’s

  • Boom Lemma uitgevers

  • maart 2014

  • Samenvatting

    Statistiek is voor veel studenten psychologie een struikelblok in hun studie. Deze inleidende serie Statistiek voor de psychologie presenteert de stof daarom zo toegankelijk mogelijk: in een strakke didactische structuur, zonder een overdaad aan formules en voorzien van vele voorbeelden en opgaven. De inleidingen bereiden je voor op het doen van zelfstandig onderzoek, zoals dat nodig is voor het schrijven van een scriptie of artikel. Daarnaast leer je zelfstandig wetenschappelijke artikelen en rapporten te lezen en te begrijpen. De serie beperkt zich tot het adequaat leren analyseren, interpreteren en rapporteren van data, gegeven een bepaalde vraagstelling.Je wordt gestimuleerd zelf actief met de leerstof om te gaan, uitgaande van de gedachte dat zelf doen de beste manier is om je de vereiste vaardigheden eigen te maken. Daarom zijn in de boeken vele opgaven opgenomen. Deel 2 behandelt de volgende onderwerpen:* Elementair rapport van verschil in gemiddelden* Datadesign* Mate van controle* De hypothesen* De analyseprocedure* Analyse van within-subjectdesign: t-toets voor gekoppelde paren* Analyse van between-subjectdesign: toets voor onafhankelijke steekproeven* Mixed designs en hun analyse* Visualisteren: de t-toets voor onafhankelijke steekproeven* De intuitieve psycholoog en causaliteit* De steekproevenverdeling van het gemiddelde* De steekproevenverdeling van t* Algemene toetsingstheorieDr. Jules L. Ellis is als docent verbonden aan het Onderwijsinstituut voor Psychologie en Kunstmatige Intelligentie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.