Statistiek als hulpmiddel

Auteur:
M. te Grotenhuis

  • Nederlands
  • 128 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • december 2008

  • Samenvatting

    Statistiek als hulpmiddelStatistiek associeert men al snel met ingewikkelde wiskundige formules en berekeningen. Bij het gebruik van de statistiek in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, speelt dit echter slechts op de achtergrond een rol. Het gaat namelijk vooral om de juiste toepassing en de correcte interpretatie van de uitkomsten. In Statistiek als hulpmiddel staat daarom de praktische toepasbaarheid centraal. Hoewel er ook aandacht is voor de grondbeginselen van de statistiek, is dit niet het voornaamste leerdoel. De nadruk ligt op het gebruik van statistische toepassingen bij de beantwoording van onderzoeksvragen op het terrein van de sociale wetenschappen. Deze toepassingen worden geillustreerd aan de hand van gegevens uit grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking. De gegevens zijn beschikbaar via het internet, zodat men de statistische uitkomsten kan reproduceren met behulp van het computerprogramma SPSS. Enige basiskennis van dit programma, zoals beschreven in Basiscursus SPSS en SPSS met Syntax (Van Gorcum: 2006 en 2007), is daarbij wel noodzakelijk. Er wordt geen wiskundige kennis verondersteld.Over de auteursManfred te Grotenhuis is werkzaam als universitair docent kwantitatieve analysetechnieken en publiceert regelmatig over statistische toepassingen; Theo van der Weegen is hoofd van een onderzoekstechnische afdeling. Beiden hebben meer dan 10 jaar ervaring met het doceren van statistiek aan studenten binnen de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en zijn betrokken bij tal van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.In de tekst wordt gebruik gemaakt van diverse databestanden, deze zijn hier te downloaden: Bestanden Statistiek als hulpmiddelOp het internet is een site (http://www.ru.nl/mt/statistiek/home) beschikbaar waar opgaven en specialistische toepassingen zijn te vinden.