Stalin en Hitler komen in de hemel

Stalin en Hitler komen in de hemel

Auteur:
Dick Berents

  • Nederlands
  • 486 pagina’s

  • Uitgeverij Aspekt B.V.

  • mei 2012

  • Samenvatting

    Over de geschiedenis zijn veel moppen verteld. In het verreverleden werden al anekdotes opgetekend en achteraf bedachtengrappenmakers moppen over de bekendste onderwerpen enpersonen uit de geschiedenis zoals Caesar, Karel de Grote, Columbusen Napoleon. In de twintigste eeuw ontwikkelde zich de modernepolitieke ‘joke’ in ondergrondse tijdschriften en in het optreden vanstand-up comedians.Als je een mop over de geschiedenis wilt begrijpen, dan moet jeiets over de geschiedenis weten en daar ligt het probleem. Mensenweten best veel over de geschiedenis, maar een groot deel van diekennis klopt niet met de feiten. In de schoolboekjes staan al vrij veelmisvattingen – de mensen dachten omstreeks 1500 echt niet datde aarde plat was – en wanneer het geheugen ons in de steek laatverzinnen we zelf wel iets. Het is opvallend dat de meeste moppenover dezelfde onderwerpen gaan waar ook misvattingen overbestaan.In dit boek worden de fouten rechtgezet en de moppen verteld. Wantgeschiedenis mag weer leuk zijn.