Sport- en beweegmanagement in de lage landen

Sport- en beweegmanagement in de lage landen

Auteur:
Steven Vos

  • Nederlands
  • Academia

  • november 2012

  • Samenvatting

    Sport, en bij uitbreiding bewegen, is in de afgelopen decennia opgeschoven van een maatschappelijk randverschijnsel naar het centrum van de samenleving: sport en bewegen zijn alledaags geworden. Deze ontwikkeling heeft voor heel wat veranderingen in het sport- en beweeglandschap gezorgd. Zo is er niet enkel een grote verscheidenheid aan sport- en beweegactiviteiten, maar ook een variatie aan aanbieders van deze activiteiten. In dit boek staat het strategisch, tactisch en operationeel management van organisaties die sport en bewegen aanbieden in Nederland en Vlaanderen centraal. Het betreft hier organisaties uit zowel de non-profit, de publieke als de commerciele sector. In het boek wordt onder meer uitvoerig aandacht besteed aan de balans die sport- en beweegorganisaties dienen te vinden tussen hun externe omgeving en de eigen interne werking. Daarnaast wordt ingegaan op aspecten zoals het human resources management in sport- en beweegorganisaties, het managen van sportaccommodaties, -evenementen en -projecten, het opzetten van samenwerkingsverbanden, het effectief en efficient managen van organisaties, etc. Het boek verschaft kennis en inzichten in deze en andere aspecten van het management, maar reikt daarnaast ook de nodige tools en modellen aan die toelaten om deze inzichten te vertalen en toe te passen in de dagelijkse praktijk. Sport- en beweegmanagement in de Lage Landen is voornamelijk geschreven voor studenten, beleidsmakers en professionals die actief zijn en/of interesse hebben in het managen van sport- en beweegorganisaties. Het schrijven van dit boek wordt geleid door twee centrale vragen: (i) welke kennis over (organisatie)management is cruciaal voor mensen die actief (zullen) zijn in de sport- en beweegsector, en (ii) hoe kan maximaal de vertaalslag gemaakt worden naar het managen van organisaties in het domein sport en bewegen.