Soorten intelligentie

Soorten intelligentie

Auteur:
H. Gardner

  • Nederlands
  • 253 pagina’s

  • Nieuwezijds B.V.

  • februari 2002

  • Samenvatting

    Intelligentie en creativiteit heb je in soorten en maten. Iedereen is op een andere manier begaafd, de een analytisch, de ander sociaal, weer een ander sportief, of juist muzikaal. Howard Gardner onderscheidt in zijn beroemde theorie van de meervoudige intelligenties meer dan acht intelligenties. Voor het bepalen van iemands vaardigheden, en voor school- of beroepskeuze is inzicht in deze theorie en deze manier om tegen mensen aan te kijken, essentieel. Intelligentie is waardevol, maar karakter is belangrijker.Het onderwijs richt zich voornamelijk op linguistische en logisch-wiskundige intelligentie, in de kunsten spelen meer muzikale, lichamelijke-bewegings- en ruimtelijke intelligentie. Maatschappelijk zijn interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie belangrijk. Daarnaast onderscheidt Gardner ook drie nieuwe intelligenties: de naturalistische, spirituele en existentiele. In Soorten intelligentie (de vertaling van Intelligence reframed) maakt Howard Gardner de balans op van zijn meervoudige intelligentietheorie. Hij geeft bovendien praktische tips voor het gebruik van zijn intelligentietheorie in het onderwijs — waarbij hij het belangrijker acht denkwijzen van vakken of disciplines te leren, dan veel feiten. Hij relativeert het belang van IQ-tests (die bepaalde intelligenties niet meten), zet zijn spraakmakende ideeen uiteen over creativiteit, leiderschap en morele intelligentie, en speculeert over de betekenis van meervoudige intelligenties op het werk in de toekomst. Howard Gardner is hoogleraar cognitie en onderwijs aan de Harvard Graduate School of Education en hoogleraar neurologie aan de Boston University School of Medicine.