Sociologie, een inleiding

Sociologie, een inleiding

Auteur:
Mark Elchardus

  • Nederlands
  • Pearson Benelux B.V.

  • februari 2014

  • Samenvatting

    Deze inspirerende en gedegen inleiding in de sociologie schenkt niet alleen aandacht aan kennis van het vakgebied, maar draagt ook bij tot het aanscherpen van het logische en analytische vermogen. De auteurs presenteren de sociologie als een verhaal dat aanzet tot kritische reflectie en dat de student in staat stelt zich een oordeel te vormen over maatschappelijke verschijnselen, inclusief een afweging van de sociale en ethische aspecten. Sociologie, een inleiding is zeer studentgericht. Deze focus vindt u terug in de didactische kenmerken: leerdoelen, openingscases per hoofdstuk, kennisvragen en opdrachten, informatiekaders over bekende sociologen, en verwijzingen naar aanvullende literatuur. Bovendien is het boek een fullcolouruitgave, met veel foto’s en illustraties. Deze herziene uitgave is geactualiseerd en nog meer studentgericht met de aanvulling van Pearson XTRA. Via een uitgebreid aanbod aan (interactief) studiemateriaal is de student in de gelegenheid om zelfstandig met de stof aan de slag te gaan.