Socialezekerheidswetgeving / 2013

Socialezekerheidswetgeving / 2013

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV

  • februari 2013

  • Samenvatting

    Deze uitgave is geactualiseerd naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2013. Er is het afgelopen jaar veel veranderd in de regelgeving. Nieuw opgenomen zijn onder andere het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Gelijkstellingsregeling arbeidsuren. Veel regelingen zijn inhoudelijk gewijzigd.Het is niet haalbaar om alle nadere regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid op te nemen. De bundel is een selectie van de belangrijkste regelingen. Om te voorkomen dat de bundel te dik wordt zijn diverse nadere regelingen en beleidsregels vermeld op de website die gekoppeld is aan deze bundel: www.socialezekerheidswetgeving.nl.Een overzicht van de regelingen die op deze website staan is opgenomen in deze bundel na het overzicht van de normbedragen in 2013. Met een unieke code kunt u zich eenmalig registreren voor deze site. Informatie daarover vindt u voorin de bundel opgenomen.In de bundel is een inleiding opgenomen waarin de sociale zekerheid in vogelvlucht wordt behandeld. In de inleiding wordt ook ingegaan op nieuwe ontwikkelingen. Ook is een overzicht van de normbedragen van de socialeverzekeringswetten per 1 januari 2013 is opgenomen.De datum genoemd in de aanhef van de regelingen verwijst naar de datum wanneer de laatste wijziging heeft plaatsgevonden.