Sociale Vaardigheidstrainingen Voor Kinderen

Auteur:
Collot D’Escury

  • Nederlands
  • Pearson Assessment and Information

  • 3

  • november 1995

  • Samenvatting

    Kinderen die op de basisschool met een groot tekort aan sociale vaardigheden te kampen hebben, kunnen op latere leeftijd problemen krijgen. Het kan leiden tot depressiviteit, delinquentie, psychosomatische stoornissen, sociaal isolement en andere sociale aanpassingsproblemen.In de loop van de tijd zijn veel sociale vaardigheidstrainingen en lesprogramma’s ontwikkeld om sociaal onaangepast gedrag te veranderen. Dit boek geeft een overzicht daarvan. Daarnaast worden in de bijdragen antwoorden gegeven op vragen als: Welke kinderen kunnen sociaal vaardig genoemd worden en welke niet? Hoe wordt de diagnose ‘sociaal onvaardig’ gesteld? Wanneer helpen sociale vaardigheidstrainingen? Moeten sociale vaardigheidstrainingen voor allochtone kinderen qua vorm en inhoud aangepast worden? Wat zijn de effecten van deze trainingen op korte en lange termijn?