Sociale psychologie, een inleiding

Sociale psychologie, een inleiding

Auteur:
Pol Craeynest

  • Nederlands
  • 384 pagina’s

  • Uitgeverij Acco

  • september 2008

  • Samenvatting

    Wat maakt dat we ons aangetrokken voelen tot bepaalde mensen en niet tot andere, en wat verandert er wanneer een opflakkerende verliefdheid overgaat in een duurzame liefdesband? Hoe ontstaan conflicten binnen een groep en wat kan men doen om er een positieve wending aan te geven? Wanneer zijn mensen in staat om hun persoonlijke belang ondergeschikt te maken aan het groepsbelang? Wat zijn de typische fouten die mensen maken als ze zich een idee proberen te vormen van elkaar, en hoe kunnen we tot een meer correcte beeldvorming komen? Welke mechanismen liggen aan de basis van sociale beinvloeding? Hoe kunnen ze ingeschakeld worden in het kader van sensibilisering en wat kunnen we doen om onszelf te beschermen tegen al te opdringerige vormen van beinvloeding?Dat zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die in dit boek aan bod komen. Ze tonen aan hoe veelzijdig het huidige onderzoekgebied van de sociale psychologie wel is.Doorheen de opeenvolgende hoofdstukken van dit boek worden we stap voor stap vertrouwd gemaakt met de verschillende thema’s van het vakgebied.