SIM 3 in Praktijk

SIM 3 in Praktijk

Auteur:
M. Jonker

  • Nederlands
  • 320 pagina’s

  • Academic Service

  • oktober 2000

  • Samenvatting

    In het bedrijfsleven betekent de implementatie van een informatiesysteem een bijzonder soort organisatieverandering. Het implementatieproces vraagt om planning, vooruitzicht op het realiseren van het doel en de kwaliteit van het resultaat. Voor de implementatiemanagers is het de kunst het veranderingsproces in balans te houden en daarbij zelf ook overeind te blijven. Begin jaren negentig werd een methode voor de implementatie van informatiesystemen gepubliceerd in het boek ‘Systeem Implementatie Methode’, of kortweg het SIM-boek. Inmiddels is er in de ICT-wereld veel veranderd, waardoor de noodzaak ontstond de methode grondig te actualiseren. Het resultaat is neergelegd in een theorieboek en een praktijkboek. Tevens heeft de methode een minieme naamsverandering ondergaan en heet nu SIM?, geinspireerd door de drie dimensies waar steeds naar gekeken wordt: het object van verandering, de actie die we daarop loslaten en het managementaspect van waaruit we dat doen. De objecten van verandering en de managementaspecten komen in het theorieboek aan de orde, terwijl in het praktijkboek de fasering centraal staat, ondersteund door praktische checklists en hulpmiddelen. Beide boeken zijn geschreven voor mensen die veel te maken hebben of krijgen met de implementatie van informatiesystemen en andere vormen van informatie- en communicatietechnologie: managers, leidinggevenden, organisatieadviseurs, ICT-adviseurs en uiteraard implementatoren. Behalve in het bedrijfsleven is het eerste SIM-boek de afgelopen jaren veel gebruikt bij academische en HBO-opleidingen. Er is daarom extra veel aandacht besteed aan het geschikt maken van beide boeken als leerstof voor studenten.