Sijsjes en drijfsijsjes

Sijsjes en drijfsijsjes

  • Nederlands
  • 256 pagina’s

  • Schuyt & Co. Uitgevers

  • april 1996

  • Samenvatting

    De broedbevolking van Amsterdam is net zo dynamisch als de stad zelf. Aan het begin van deze eeuw beschreef Jac. P. Thijsse de fuut als een schuwe moerasbewoner, die vrij zeldzaam was in Nederland. Nu broedt deze vogel zelfs in de drukste stadsgrachten. Exotische soorten als de halsbandparkiet hebben onder andere het Vondelpark gekoloniseerd.Nergens ter wereld is de verhouding tussen reiger en stadsmens zo innig als in Amsterdam. Andere vogelsoorten kunnen zich echter slechts met moeite handhaven of dreigen uit de stadsregio te verdwijnen. Sinds 1937 is er niet een publikatie over vogelsoorten in en om Amsterdam verschenen die compleetheid nastreefde. Dank zij de inspanningen van tientallen deskundige vogelaars en Bureau Stadsecologie van de gemeente Amsterdam kon deze inventarisatie in 1996 tot stand komen. In het boek wordt ingegaan op het historisch perspectief, op de vraag welke vogels er verdwenen en verschenen en wat de oorzaken waren. Ook besteedt het boek uitvoerig aandacht aan