Schulden en inkomen

Schulden en inkomen

Auteur:
Odile Oort

  • Nederlands
  • Boom Juridische uitgevers

  • juni 2012

  • Samenvatting

    Schulden en inkomen is een inleiding in de wetgeving op het gebied van onder andere de Wet schuldsanering natuurlijke personen en het Burgerlijk Wetboek, en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening aan natuurlijke personen. Een vakgebied dat sinds 1998 een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich de komende jaren tot een volwassen sector van maatschappelijke dienstverlening zal ontwikkelen.Het boek begint bij de wettelijke beschermende maatregelen. De verschillende vormen van schulden komen aan de orde, waarbij ook het oplossen van schulden, preventie en nazorg ruime aandacht krijgen. Als laatste wordt een overzicht aangeboden van relevantie informatiebronnen en de website biedt voorbeelden van gebruikte documenten door rechtbanken en professionele beroepsbeoefenaren.Een duidelijke hoofdstukstructuur, met een casus bij wijze van introductie, een inleiding, een verdeling van basisstof en verdiepingsstof en een overzicht van de kernbegrippen gidsen de cursist door de leerstof. Met behulp van de vragen en opdrachten kan de cursist vaststellen of hij de aangeboden stof op toepassingsniveau beheerst. Er is veel aandacht besteed aan het taalgebruik en voorbeelden uit de werkpraktijk van schuldhulpverleners en inkomenbeheerders, zodat de tamelijk abstracte stof zo veel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek.Het boek is zo geschreven dat de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan worden bestudeerd. Dit bronnenboek is een studieboek en een naslagwerk ineen.