Scherven

Auteur:
H. Vleugels

  • Nederlands
  • 175 pagina’s

  • Uitgeverij Acco

  • januari 2005

  • Samenvatting

    ‘Scherven’ gaat over kwetsbare en intieme onderwerpen: vergankelijkheid, vruchtbaarheid, seksualiteit, ziekte, schuldgevoel, spiritualiteit. Het gaat over rouw en herstel, over verlies en nieuwe mogelijkheden. De titel ‘Scherven’ slaat op iets wat stuk ging, maar ook op kleine deeltjes die samen iets nieuws kunnen maken. Dit boek is een queeste naar verbinding, zin en samenhang, een zoektocht naar het verhaal dat het beschadigde zelf een kader geeft. De opzet van dit boek is terug te vinden in de vorm ervan. Een sprookje is verweven doorheen het beschouwende werk. De samenwerking tussen verstand en gevoel, verbeelding en realiteit, het persoonlijke en het universele, het mannelijke en het vrouwelijke, schept nieuw leven. Samen met de vrouw uit het sprookje wordt een weg afgelegd naar levenskracht, verbondenheid en spirituele vruchtbaarheid. ‘Scherven’ is geschreven voor mensen die op zoek zijn naar nieuw leven of zich willen verdiepen in levensprocessen, en voor zij die anderen daarbij begeleiden.