Samenlevingen / druk 3

Samenlevingen / druk 3

  • Nederlands
  • 486 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • Samenvatting

    Deze inleiding in de sociologie behandelt arbeidsrelaties en liefdesrelaties, verhoudingen tussen gezinsleden en tussen staten, de betekenis van godsdiensten en van politieke bewegingen. Waarop berusten de grote verschillen in materiele welvaart in de wereld? Wat zijn de achtergronden van de vele vormen van geweld? Worden de gevoelsbanden tussen mensen in moderne samenlevingen zwakker? Wat zijn de bedoelde en onbedoelde gevolgen van de groei van technische en wetenschappelijke kennis? In welke opzichten zijn mannen en vrouwen in onze samenleving, sociaal gezien, ongelijk en hoe valt dit te verklaren? Ziehier slechts enkele van de vele vragen die de auteurs aan de orde stellen. Zij vatten de sociologie op als een empirische en vergelijkende maatschappijwetenschap. Uit de behandeling van de vragen die in dit boek aan de orde komen, blijkt steeds wat de sociologische benadering inhoudt. Daartoe hebben de schrijvers begrippen en theorieen zoveel mogelijk verbonden met herkenbare problemen en empirische gegevens – gegevens die vooral (maar zeker niet uitsluitend) betrekking hebben op Nederland. Dit boek is zeer zorgvuldig opgebouwd: de hoofdstukken (door specialisten geschreven) sluiten qua thematiek en opzet nauw op elkaar aan, zodat de lezer de deelthema’s gemakkelijk met elkaar in verband kan brengen. In deze derde herziene druk zijn niet alleen nieuwe gegevens, maar ook theoretische vernieuwingen verwerkt. Daartoe werden passages herschreven en aangevuld, terwijl ook enkele onderwerpen zijn toegevoegd die in de vorige editie nog niet aan bod kwamen. In de afgelopen jaren heeft Samenlevingen zich een vaste plaats verworven aan universiteiten en hogere beroepsopleidingen. Vele studenten hebben door middel van dit helder geschreven en stimulerende boek met het terrein van de sociologie kennisgemaakt. Maar daarnaast is het van belang voor ieder die maatschappelijke ontwikkelingen kritisch en met kennis van zaken wil volgen.