RUP op maat – Derde herziene druk

RUP op maat - Derde herziene druk

Auteur:
Remi-Armand Collaris

  • Nederlands
  • 266 pagina’s

  • Academic Service

  • augustus 2011

  • Samenvatting

    Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2 Vandaag de dag is de populariteit van Agile als aanpak voor ICT-ontwikkeling groter dan ooit. Iedereen wil graag goedkoper, sneller, beter en blijer. Snellere time-to market, goedkoper voor een betere business case, betere kwaliteit voor lagere ontwikkel-, beheer- en onderhoudskosten, blijere gebruikers en ontwikkelaars. Het halen van deze doelstellingen gaat echter niet vanzelf en ervaring leert dat het doen van een dagelijkse stand-up meeting hiervoor niet voldoende is. Agile staat voor verandering omarmen, multidisciplinair samenwerken, zelforganisatie, betrekken van gebruikers en andere belanghebbenden, alleen doen wat echt waarde levert voor ontwikkeling, gebruik en beheer en het opruimen van hindernissen die een soepel ontwikkelproces in de weg staan. Dit is hard werken voor zowel ontwikkelteam als beheer en business. Om de benodigde samenwerking vorm te geven en continue te verbeteren kan een organisatie varen op eigen ervaringen maar ook gebruik maken van ervaringen uit de markt zoals die zijn samengebracht in methoden als RUP, Scrum en PRINCE 2. RUP (Rational Unified Process®) is een uitgebreide ontwikkelaanpak vooral gericht op specialistische activiteiten, Scrum richt zich meer op zelforganisatie van teams en PRINCE2 levert handvatten voor projectmanagement. RUP op Maat toont een Agile toepassing van RUP, gebruikmakend van practices uit Scrum en met een heldere aansluiting op management met PRINCE2. Het richt zich daarbij op zowel ontwikkelteamleden als belanghebbenden, zoals gebruikers, beheerders en managers. Er is gebruik gemaakt van een voor de Nederlandse markt herkenbaar begrippenkader. Vanuit hun ervaring in uiteenlopende projecten hebben de auteurs de essentie van Agile ontwikkelen met RUP kort en krachtig neergezet. RUP op Maat geeft antwoord op de volgende vragen: – Hoe betrek ik de klantorganisatie bij het ontwikkel proces? – Hoe schrijf ik goede Use Cases? – Hoe zorg ik dat teamleden optimaal inzetbaar zijn? – Hoe breng ik kwaliteit in mijn ontwikkelproces? – Hoe zie ik of we succesvol samenwerken? Wil je serieus aan de slag met RUP en Scrum? Wil je mensen aansporen om te blijven nadenken en kritisch te kijken naar het eigen ontwikkelproces? En wil je dat doen op een toegankelijke manier, toegespitst op de praktijk? Dan helpt dit boek je direct op weg!