Reumatologie en klinische immunologie

Reumatologie en klinische immunologie

Auteur:
J. Bijlsma

  • Nederlands
  • 417 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • september 2004

  • Samenvatting

    Een op de vijf mensen heeft in meer of mindere mate last van aandoeningen aan het houdings en bewegingsapparaat. Vrijwel iedereen heeft wel eens te maken gehad met wekedelenreuma, waarbij veelal sprake is van overbelasting van structuren rondom de gewrichten. Het vakgebied van de reumatologie en klinische immunologie bestrijkt een breed spectrum van meer dan tweehonderd verschillende houdings en bewegingsaandoeningen, varierend van mild en voorbijgaand (tenniselleboog) tot levensbedreigend (complicaties van systemische bindweefselziekten).Reumatologie en klinische immunologie is de grondig herziene versie van het Leerboek reumatologie, dat begin jaren negentig is verschenen. Om recht te doen aan recente ontwikkelingen in het vakgebied besteedt deze nieuwe uitgave ruim aandacht aan de klinische immunologie.