Rekenwijzer

Rekenwijzer

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv

  • april 2012

  • Samenvatting

    Met de herziene druk van RekenWijzer wordt de student goed voorbereid op de Rekentoets-pabo. RekenWijzer helpt bij het ontwikkelen van de basiskennis en -vaardigheden op het gebied van rekenenwiskunde. Deze herziening sluit volledig aan bij het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ op het fundamentele niveau 3F. Bij het leren van rekenen-wiskunde gaan oefenen en begrip hand in hand. Door middel van duidelijke uitleg en tal van uitgewerkte voorbeelden leren studenten de wiskundige inhoud begrijpen. Door het maken van een grote hoeveelheid opgaven werken ze vervolgens aan beheersing ervan.RekenWijzer is opgedeeld in vijf domeinen:Hele getallenGebroken getallenVerhoudingen en procentenMeten en meetkundeVerbandenOp de bijbehorende website www.paborekenen.nl zijn digitale toetsen op verschillende niveaus te vinden, evenals extra opdrachten en informatie.