Regeltechniek voor HTO / deel Tekstboek + CD-ROM

Regeltechniek voor HTO / deel Tekstboek + CD-ROM

Auteur:
J. Schrage

  • Nederlands
  • 217 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • juni 2008

  • Samenvatting

    Dit boek behandelt de fundamenten van de regeltechniek op HTO-niveau. De theorie wordt toegepast op vele praktische situaties. Daarbij staat het verkrijgen van inzicht voorop. Voor de theoretische basis is gekozen voor het s-domein en het frequentie-domein. De indeling van het boek is zodanig, dat kan worden gekozen voor een van deze domenen, of voor beide. Dat maakt het boek geschikt voor nagenoeg alle studierichtingen.De opgenomen voorbeelden zijn rechtstreeks uit de regeltechnische praktijk, hoewel voor de eenvoud ook wel wordt uitgegaan van een mathematisch model. Het meten aan een proces en het komen tot zo”n model behoort echter uitdrukkelijk tot de leerstof. Simulaties worden gebruikt en meer geapprecieerd dan uitgebreide berekeningen.Bij dit boek is een cd-rom opgenomen met een grote hoeveelheid extra regeltechnische leerstof. Het geheel geeft een compleet beeld van de moderne regeltheorie en haar toepassing. Het biedt daarmee alle benodigde kennis voor zowel de basis als voor uitgebreidere studies, bijvoorbeeld in het kader van projecten of afstudeeropdrachten.In de vierde druk (met nieuw ISBN 978 90 5574 624 8) zijn enkele tekeningen vervangen en fouten verbeterd.