Reflecteren Kun Je Leren

Reflecteren Kun Je Leren

Auteur:
C. Menken-Bekius

  • Nederlands
  • 360 pagina’s

  • Kok

  • juli 2007

  • Samenvatting

    Reflecteren is momenteel het sleutelwoord. Maar wat wordt er onder verstaan? En hoe toe te passen in pastoraat en geestelijke verzorging?In Reflecteren kun je leren werken beide auteurs bovengenoemde vragen uit in theorie en praktijk. In deel een beschrijft Corja Menken-Bekius de reflectieve pastor. Hoe ziet die eruit en wat mag van hem of haar verwacht worden? In deel twee werkt Henk van der Meulen dit uit in een weg van theorie naar praktijk. Deel drie bevat de omgekeerde weg en wel de weg van de praktijk naar de theorie; verschillende verbata en casussen worden geanalyseerd. In het laatste en vierde deel wordt ten slotte een instrumentarium aangereikt om stap voor stap het reflectiewerk in de vingers te krijgen.