Rechtsfilosofie / Inleiding

Auteur:
P. Westerman

  • Nederlands
  • 216 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • januari 1998

  • Samenvatting

    Deze cursus bestaat uit een tweetal boeken: een inleiding en een tekstenboek. Beide vormen een onverbrekelijk geheel. De inleiding is op te vatten als een serie hoorcolleges in schriftelijke vorm, waarbij achtergronden geschetst worden van een aantal rechtsfilosofische debatten. Het tekstenboek bevat de teksten van degenen die zich daadwerkelijk in die debatten mengen. Veel aandacht wordt besteed aan het zelfstandig lezen en verwerken van filosofische teksten. Deze cursus is derhalve niet alleen geschikt als handleiding voor HBO- en universitair onderwijs aan juristen en filosofen, maar kan ook heel goed zelfstandig bestudeerd worden door een ieder die geinteresseerd is in vragen rond recht, moraal en politiek.