Recht voor organisaties

Recht voor organisaties

Auteur:
R. Westra

  • Nederlands
  • 280 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • oktober 2012

  • Samenvatting

    In Recht voor organisaties wordt het recht aan de hand van twee invalshoeken benaderd. Vanuit de juridisch inhoudelijke kant wordt uitleg gegeven over de inhoud van wet en regelgeving. Vanuit bedrijfskundig perspectief wordt aandacht geschonken aan de doelstellingen, visie en missie van organisaties. Beide invalshoeken worden verduidelijkt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden van Nederlandse organisaties zoals KLM, AKZONobel, Philips, Voedselbank, BNN, ANWB, Wegener, Sligro, regionale en lokale organisaties. Door deze frisse praktijkgerichte opzet krijg je een duidelijk inzicht in theorie en de toepassing daarvan in de praktijk.Ondernemingsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, verhaalsrecht en faillissementsrecht zijn privaatrechtelijke aspecten die organisaties in de praktijk toepassen. In Recht voor organisaties wordt daarnaast aandacht geschonken aan internationaal recht, internationalisering en aan diverse vormen van samenwerking en Europese rechtspersonen. Aan de orde komen o.a. een algemeen bedrijfskundig hoofdstuk, corporate governance, de wet op de personenvennootschappen, de Flex BV en de relatie met de overheid.Aan het einde van ieder hoofdstuk zijn een verklarende begrippenlijst, verwijzingen naar websites en cases opgenomen. Op de bijbehorende website zijn een handige begrippentrainer plus de antwoorden op de cases te vinden.