Recht voor de Horeca Handboek

Recht voor de Horeca Handboek

Auteur:
Frank H.J.M. ten Berge

  • Nederlands
  • 240 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • augustus 2013

  • Samenvatting

    Recht voor de Horeca is een inleiding in het recht voor (aankomende) professionals in de horecasector. Door de zeer vele wijzigingen in diverse rechtsgebieden verschijnt er in 2013 een volledig herziene editie van zowel het handboek als het casusboek.In deze nieuwe druk van Recht voor de Horeca wordt niet alleen ingegaan op het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het ondernemingsrecht, maar ook op de Drank- en Horecawet die op korte termijn in meer of mindere mate ingrijpend gewijzigd is/wordt. De aangekondigde wetswijziging met betrekking tot de personenvennootschappen heeft daarentegen geen doorgang gevonden.Bovendien is er op verzoek een apart hoofdstuk over de arbeidsovereenkomst en het arbeidsrecht opgenomen, zowel in het handboek als in het casusboek.In deze 16e editie Recht voor de Horeca zijn ook de illustraties en opgenomen artikelen geactualiseerd, zodat dit handboek de eerste jaren weer met recht zijn prominente plaats in het horecaonderwijs kan handhaven.