Psychologische hulpverlening aan ouderen deel 2

Psychologische hulpverlening aan ouderen deel 2

Redactie:
Huub Buijssen

  • Nederlands
  • 367 pagina’s

  • HBUitgevers

  • december 2000

  • Samenvatting

    Het boek ePsychologische hulpverlening aan ouderen? is al jarenlang een standaardwerk voor opleiding en praktijk van de ouderenzorg. Van dit werk is een geheel herziene editie verschenen, in twee delen. Het eerste deel behandelt psychosociale thema?s, het tweede deel psychiatrische problemen. In beide delen zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd en bestaande hoofdstukken geactualiseerd. Een andere belangrijke wijziging is het feit dat in ieder hoofdstuk cases en opdrachten zijn opgenomen, waarin gevraagd wordt het geleerde toe te passen en waardoor deze uitgaven nog beter geschikt worden voor (bij-/na)scholingsdoeleinden. Beide delen leveren een wezenlijke bijdrage aan het beter onderkennen en adequater behandelen van problemen bij ouderen. De plaats als standaardwerk voor opleiding en praktijk bereikt met de eerdere drukken, wordt hiermee wederom bevestigd.Trefwoorden: geriatrie, gerontologie, ouderenzorg, psychiatrie, psychologie