Psychologie van de adolescentie / Basisboek

Psychologie van de adolescentie / Basisboek

Redactie:
W. Slot

  • Nederlands
  • 246 pagina’s

  • HBUitgevers

  • september 2009

  • Samenvatting

    Deze 23e druk van Psychologie van de adolescentie is opnieuw verbeterd ten opzichte van de vorige editie. De structuur is logischer, de omvang is beperkt, zonder dat er inhoudelijk lacunes zijn ontstaan. De opzet van het boek, te weten een brede, wetenschappelijk verantwoorde inleiding op het vakgebied, is ongewijzigd. De resultaten van belangrijk en recent onderzoek en nieuwe theoretische inzichten zijn opgenomen, en waar mogelijk vertaald naar de praktijk.Deze editie besteedt meer aandacht aan de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van de adolescent. Ook komt “het gezin in bredere zin” aan het woord: ouder-kindrelaties, relaties tussen broers en zussen, het gezin als systeem. Verder is er in vergelijking met eerdere edities meer aandacht voor biologische en erfelijke factoren en komen sekseverschillen en culturele invloeden regelmatig aan de orde.De toegankelijke schrijfstijl en heldere structuur zijn gebleven. Dit maakt het boek bij uitstek geschikt voor HBO- en WO-opleidingen.