Psychologie En Sociologie

Psychologie En Sociologie

Auteur:
Ella Wijsman

  • Nederlands
  • 340 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • juni 2001

  • Samenvatting

    Psychologie & Sociologie is het eerste geintegreerde studieboek over sociologie en psychologie. De combinatie van deze leerstofgebieden ligt voor de hand nu veel hbo-opleidingen minder tijd aan deze vakken kunnen besteden, en de opleidingen stof meer geintegreerd willen aanbieden. Dit boek leent zich uitstekend voor zelfstudie. Studenten die met dit boek gewerkt hebben, prijzen de duidelijke opzet en leesbaarheid. De leerstof blijkt ze bovendien zeer te boeien. De leesbaarheid wordt nog bevorderd door de vele praktijkvoorbeelden en de illustratieve cartoons.In de derde druk zijn veel vernieuwingen aangebracht: recente voorbeelden, actuele onderzoeken en informatie en nieuwe theoretische inzichten. Bijvoorbeeld informatie over zelfsturing, inspirerend leiderschap, vervormingen van het geheugen, en de invloed van Internet.