Projectmanagement volgens Prince2

Projectmanagement volgens Prince2

Auteur:
Peter Janssen

  • Nederlands
  • 486 pagina’s

  • Pearson Benelux B.V.

  • augustus 2011

  • Samenvatting

    Projectmanagement volgens PRINCE2 geeft een algemene inleiding op het vakgebied projectmanagement, waarbij PRINCE2, een standaardmethode voor projectmanagement, centraal staat. De vele praktijkvoorbeelden en opdrachten maken dit boek tot een waardevol hulpmiddel voor eenieder die zich voorbereidt op het APMG-examen PRINCE2 Foundation.De PRINCE2-methode is in 2009 zodanig gewijzigd dat een nieuwe editie van dit boek noodzakelijk was. Deze derde editie bevat daarom een grotendeels herschreven tekst. Daarnaast is er een nieuwe hoofdstukindeling en wordt een nieuwe doorlopende casus geintroduceerd, waarin een volledig project uitgewerkt wordt.Voor Projectmanagement volgens PRINCE2 is geen specifieke voorkennis vereist. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. Daarnaast is het goed bruikbaar voor iedereen die meer wil weten over projectmanagement en PRINCE2.Op www.pearsoneducation.nl/janssen staat aanvullend materiaal: de antwoorden op de vragen en opdrachten die aan het eind van elk hoofdstuk zijn opgenomen, de uitwerkingen van de modelexamens en powerpointsheets van de gebruikte figuren.Peter Janssen is directeur van het IT-opleidingsinstituut CVA (Centrum voor Automatisering) Informatica Opleidingen en heeft veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van lesmateriaal over uiteenlopende onderwerpen, zoals het beheren van informatiesystemen, systeemontwikkeling en het leiden van IT-projecten. Jean-Pierre Van Craen is sinds 2002 zelfstandig consultant en oprichter van ARQuest, een bureau gespecialiseerd in IT-servicemanagement en projectmanagement. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring als consultant en docent. Hij is geaccrediteerd trainer op het gebied van PRINCE2, ITIL en ISO/IEC 20000 en ontwikkelt ook gecertificeerd trainingsmateriaal.