Procesmanagement

Procesmanagement

Auteur:
Hans de Bruijn

  • Nederlands
  • 224 pagina’s

  • Academic Service

  • augustus 2012

  • Samenvatting

    Wanneer is een manager of bestuurder een succesvolle beslisser?Moet je daadkrachtig zijn? Over ruime feitenkennis beschikken?Overtuigende betogen kunnen houden?De auteurs van Procesmanagement beschouwen een manager als een succesvolle beslisser als hij veel aandacht heeft voor de procesaspecten van verandering. Succesvol management is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin de ‘stakeholders’ betrokken worden bij de besluitvorming en hun eigen belangen beschermd zien. Zonder hun steun is elke verandering gedoemd te mislukken Dit boek bevat een groot aantal inzichten over dit ‘procesmanagement’. De auteurs gaan in op de voordelen daarvan, maar ook de risico’s en tekortkomingen lichten zij scherp toe. En ze beschrijven strategieen om met die nadelen om te gaan. In deze 4e herziene druk is bovendien een hoofdstuk toegevoegd met een aantal praktische handreikingen die het ontwerp en management van processen overzichtelijk en eenvoudig toepasbaar maken.Over de auteursHans de Bruijn is hoogleraar Organisatie en management aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft.Ernst ten Heuvelhof is hoogleraar Bestuurskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft en aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.Roel in ’t Veld is hoogleraar Management van hybride organisaties aan de Open Universiteit Nederland, hoogleraar Governance aan de Universiteit van Curacao en hoogleraar Governance and Sustainability aan de Universiteit van Tilburg. Bovendien is hij voorzitter van NLBW, NederlandBovenWater.